Privatlivspolitik

FORMÅL OG INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

Formålet med denne privatlivspolitik er at forklare, hvilke personoplysninger Third.space behandler om dig, hvornår og i hvor lang tid vi behandler dine personoplysninger samt i hvilket omfang vi videregiver dem til tredjeparter.

Vi anbefaler, at du læser denne politikken omhyggeligt igennem.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os via følgende kontaktoplysninger:

Third.space A/S
Stormgade 133
6715 Esbjerg N

Telefonnummer: 8818 3580
E-mail: contact@thirdspace.dk

 

DATAANSVARLIG FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Third.space A/S (herefter ”Third.space” eller ”vi”) er et binavn til virksomheden ILVA A/S, CVR-nr.: 28505108, Damvej 9, 8471 Sabro, Danmark. I relation til behandling af dine personoplysninger er ILVA dataansvarlig i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Spørgsmål til behandling af dine personoplysninger i relation til denne privatlivspolitik kan således tillige rettes til ILVA via ovennævnte adresse eller via denne kontaktformular.

 

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OM DIG OG HVORFOR

Vi behandler følgende personoplysninger til de formål, der er beskrevet nedenfor:

 

Når du besøger vores hjemmeside

Såfremt du har givet os samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a) samt reglerne i cookiebekendtgørelsen, placerer vi en række statistiske cookies. Det gør vi for at kunne tilbyde dig den bedst mulige besøgsoplevelse på vores hjemmeside samt til brug for generel markedsføring i forbindelse med din efterfølgende aktivitet på internettet. Afhængig af den pågældende cookie, behandler oplysninger om

 1. Hvilke sider på hjemmesiden du har kigget på og hvornår
 2. Hvilken browser du bruger
 3. Hvilken ip-adresse du har
 4. Hvilke funktioner du har brugt

Du kan i vores cookiedeklaration på hjemmesiden læse, hvilke cookies vi anvender, ligesom du her kan tilbagekalde dit samtykke. Her kan du også læse om, hvor lang tid vi gemmer dine personoplysninger i forbindelse med hver enkelt cookie og i hvilket omfang vi videregiver dine personoplysninger til tredjeparter.

 

Henvendelser

Hvis du retter henvendelse til os, behandler vi personoplysninger om dig for at kunne besvare og administrere din henvendelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f), hvor vi, afhængig af den pågældende chat, behandler

 1. Dit navn
 2. Kontaktoplysninger
 3. Oplysninger som fremgår af din henvendelser, herunder dato og tidspunkt

Vores legitime interesse i behandle dine personoplysninger i forbindelse hermed går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder.

Vi gemmer din henvendelse og dermed dine personoplysninger i så lang tid vi har et sagligt, proportionelt og legitimt formål.

 

Samarbejde og handel

Indgår du et samarbejde med os, herunder fortager et køb eller anmoder om et tilbud fra os, behandler vi personoplysninger om dig for at opfylde vores aftale med dig, herunder eventuelt også levering af dine købte varer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (b), hvor vi, afhængig af den pågældende ordre, behandler:

 1. Dit navn
 2. Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer

Vi gemmer dine personoplysninger som vi behandler om dig i forbindelse med vores samarbejde og handel så længe vi har et sagligt, proportionelt og legitimt formål i forhold til det konkrete samarbejde.

 

Sociale medier

På vores sider på sociale medier Facebook, Instagram og LinkedIn) har vi mulighed for at kommunikere med dig og præsentere vores forretning og varer for dig. Besøger du vores sider på sociale medier behandler den pågældende udbyder en række personoplysninger om dig, som vedkommende deler med os.

Vi bruger de personoplysninger, som vi modtager om dig i forbindelse med din adfærd på vores sociale medier til brug for kundekontakt og markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f), hvor vi, afhængig af de konkrete omstændigheder, behandler

 1. Dit brugernavn
 2. Kontaktoplysninger
 3. Relevante oplysninger som fremgår af din bruger
 4. Din adfærd på vores platform på den konkrete platform

Vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger til brug for ovennævnte, overstiger din interesse i at oplysningerne ikke behandles. Vi behandler dine personoplysninger så længe vi har et sagligt, proportionelt og legitimt formål med behandlingen.

Når vi deler dine personoplysninger med Facebook og Instagram, opstår der et fælles dataansvar i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 26. Vi har derfor indgået særskilte aftaler med Facebook, der ejer og udbyder begge platforme. Disse aftaler er tilgængelig her: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Her kan du også læse mere om, hvilke personoplysninger, der indsamles og deles med os.

 

Jobansøgere

Hvis du sender os en jobansøgning, behandler vi personoplysninger om dig for at kunne besvare og administrere din jobansøgning, herunder i forbindelse med en eventuel rekrutteringsproces, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f) eller databeskyttelsesforordningens artikel 9 (2) (a), hvor vi, afhængig af de konkrete omstændigheder, behandler

 1. De oplysninger som fremgår af dit ansøgningsmateriale eller som du på anden vis giver os eller giver os tilladelse til at indhente
 2. Offentligt tilgængelige oplysninger som vi indsamler fra blandt andet sociale medier

Vores legitime interesse i behandle dine personoplysninger i forbindelse hermed går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder. Vi gemmer som udgangspunkt dine personoplysninger i op til 6 måneder.

 

HVEM VIDEREGIVER VI DINE OPLYSNINGER TIL

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når vi mener det er nødvendigt for os som følge af driften af vores virksomhed eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, der påhviler os som dataansvarlig.

Alt afhængig af de konkrete omstændigheder kan vi videregive dine personoplysninger til:

 • Koncernforbundne selskaber
 • Drifts- og softwareleverandører samt andre databehandlere, der bistår os i forbindelse med vores driftsaktiviteter
 • Revisor, advokat og bankforbindelser, der bistår os i forbindelse med vores driftsaktiviteter
 • Leverandører og samarbejdspartnere, herunder selvstændige transportvirksomheder, der bistår os i forbindelse med vores driftsaktiviteter

Listen er ikke udtømmende. Dette betyder, at vi kan komme ud for at videregive dine personoplysninger til andre.

Hvis vi overfører dine personoplysninger til modtagere, som er del af en international organisation eller etableret i lande udenfor EU/EØS, sker det i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningens kapitel V samt gældende praksis.

 

DINE RETTIGHEDER

Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Indsigt Du har ret til at få indsigt i og kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig.
 • Berigtigelse Hvis vi har registreret forkerte oplysninger om dig, har du som udgangspunkt ret til at få sådanne urigtige personoplysninger om dig rettet.
 • Sletning I visse tilfælde har du ret til at få slettet de personoplysninger, vi behandler om dig.
 • Begrænsning af behandling I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.
 • Indsigelse I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Dataportabilitet I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller ønsker at gøre disse rettigheder gældende overfor os, kan du altid kontakte os, som anført ovenfor.

Du kan også læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

TILBAGEKALDE AF SAMTYKKE

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive til contact@thirdspace.dk.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke i forbindelse med vores placering af cookies, kan du gøre det i vores cookiedeklaration.

 

KLAGEMULIGHEDER

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Vi håber dog, at du altid vil kontakte os først, så vi sammen kan finde en løsning.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.

 

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER AF VORES PRIVATLIVSPOLITIK

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik, såfremt vi foretager ændringer i vores behandlingsaktiviteter. Ved væsentlige ændringer heraf forsøger vi så vidt muligt at kontakte dig herom, inden ændringerne træder i kraft.

Den seneste udgave er altid være tilgængelig på vores hjemmeside www.thirdspace.dk.  

Offentliggjort den 10/02-2022